Felagið Føroysk Ross
 
 

 
 
 
Lítla og Mika.jpg

Den færøske hest

Silvitni.jpg

Der har altid været heste på Færøerne. Øernes geografiske ensomhed i Nordatlanten tvang Færøhesten til at tilpasse sig til omgivelserne. Det var kun de heste, der kunne modstå klimaet, der overlevede. Og Færøerne blev hjemsted for en bestand af stærke hårdføre og adrætte heste.

Der var omkring 800 heste på Færøerne tidligt i det 18. århundrede, men i den anden halvdel af århundredet begyndte man at eksportere mange Færøheste. De fleste blev solgt til Storbritannien til arbejde i kulminerne og nogle som rideheste til børn af det bedre borgerskab. Da man begyndte at pløje og køre med hestevogn, mente man ikke, at Færøhesten besad den nødvendige styrke til at trække disse tunge udenlandske redskaber.

Man måtte beslutte sig, og der var megen diskusion frem og tilbage. Nogle mente, at det var bedst at importere stærkere heste fra Norge og parre dem med de færøske, medens andre foreslog en forsigtig udvælgelse af de stærkeste Færøheste til avl og samtidig at holde igen med eksporten. En sikker beslutning men en langsommelig fremgangsmåde.

Diskussionens endelige resultat blev, at adskillige hingste kom fra Norge, mest Fjordheste men også nogle Døleheste. De blandede heste blev større og stærkerere, men de var mere sårbare overfor den færøske vinter og døde ofte hen på foråret.

Den lange periode med indblanding af norske heste bevirkede, at man mente, at Færøhesten var uddød i 1950erne, men trods alt eksisterede den stadigvæk.

Felagið Føroysk Ross (Færøhestforeningen) (En forening til bevarelse at den oprindelige færøske hest) blev stiftet i 1978, og man gjorde sig klart, at hvis der var nogle individer tilbage, måtte de stamme fra 4 bestemte heste. Der blev den 13. december samme år taget blodprøver fra 13 efterkommere af disse fire heste. Prøverne blev sendt til Sverige til undersøgelse. Herved blev det konkluderet, at Færøhesten var en egen race.

Siden dengang har foreningen, arbejdet med at etablere en genbank med sæd fra udvalgte hingste og en database til genetiske analyser af hestene. Avancerede DNA-analyser fra 2003 bekræftede resultaterne fra 1978. Dertil fandt man ud af, at den færøske hest er tættest i slægtskab med den islandske hest.

Felagið Føroysk Ross har siden 1978 drevet stambogsført avl, samt sørget for, at alle registrerede dyr bliver blodtestet for at være racerene. I 2018 blev Føroya Fongur, som er den færøske hests stambog og et digitalt registreringssystem for den færøske hesterace, udviklet igennem et samarbejde mellem Felagið Føroysk Ross og Bændasamtök Íslands. Føroya Fongur er et web-baseret program, der giver adgang til en database med oplysninger om oprindelse, afkom, avl, farver, mikrochips, billeder og meget mere.

Det går fremad for de færøske heste, og du er nu kun nogle få skridt fra at få adgang til Føroya Fongur, hvor du kan følge bestanden.